26 Aralık 2009 Cumartesi

Temel bir Red5 Uygulaması Sınıf ve Methodları

Bu girdide basit bir red5 uygulamasının Application isimli sınıfında ne gibi sınıflar, arayüzler ve methodlar kullanılabileceğinden bahsedeceğim.
İlk olarak söylenilecek şey : herbir red5 uygulaması ApplicationAdapter isimli sınıftan türetilir.

Red5
-------
Sınıflar - Arayüzler
====================
IConnection -> Uygulamaya bağlanan herbir istemcinin sahip olduğu bağlantıdır. Red5 uygulamasının birden fazla bağlantısı olabilir. Aynı zamanda istemcilerin de birden fazla rtmp, soap, wsdl vs. bağlantısı olabilir.
IScope -> IConnection nesnesi üzerinde yer alan faaliyet alanlarıdır. Red5 üzerindeki herbir odayı IScope nesnesi olarak düşünebiliriz.
ISharedObject-> Sunucuda oluşturulan ve istemcilerden bağlanılan, uygulamaya ve bu shared obect'e bağlanan tüm istemciler tarafından ortak olarak kullanılan nesnedir.
ISharedObjectListener -> Shared object üzerinde yapılan işlemleri dinlemek için kullanılan interface'dir.

Metotlar
=============
appStart (IScope scope) -> Red5 uygulaması başlatıldığında ilk olarak çağrılacak methodtur.
appStop (IScope scope) -> Red5 uygulaması kapatıldığı zaman çağrılacak olan methodtur.
connect (IConnection conn, IScope scope, Object []params) -> Herhangi bir istemcinin ilgili Red5 uygulamasına bağlandığı zaman çağırılacak olan methodtur. Shared object'lerin yaratılması ya da istemcinin bilgilerinin alınması gibi işlemler bu method içerisinde yapılır.
disconnect (IConnection conn, IScope scope) -> İstemcilerin uygulamadan bağlantıyı kestiği zaman çağırılacak olan methodtur.

Bir sonraki girdide ise basit bir red5 uygulamasında shared object nasıl yaratılır ve openlaszlo platformu tarafından bu shared object'e nasıl erişilip kullanılabileceği konulardan bahsedeceğim.

19 Aralık 2009 Cumartesi

Actionscript 2134 : Cannot create SharedObject. hatası

Openlaszlo platformunda lzx etiketleri dışında, script olarak da işlemler yapmak mümkün. Bu script işlemleride actionscript kodu yazabiliriz(elbette ilgili flash kütüphanesini uygulamamıza eklediğimiz taktirde). Örneğin var conn= new NetConnection(); gibi bir ifadeyi openlaszlo'da kullanabiliyoruz. Doğal olarak herhangi bir hata durumunda actionscript'e ait runtime error alabiliyorsunuz.

Actionscript 2134 : Cannot create SharedObject hatası genellikle NetConnection nesnesi olmadığında ya da flash sunucusuna henüz bağlanmadığı durumlarda shared object oluşturma sırasında fırlatılan bir hatadır.

Yapmamız gereken :
- NetConnection'a listener eklemek
- NetConnection.Connect.Success durumunda shared object'i oluşturmak. Ya da daha önceden tanımlanmış (mesela "allowCreate" gibi) bir özellik tanımlayıp, bu durum oluştuğunda değerini "true" yapmak. Daha sonra shared object oluşturmak istediğinde bu özelliğin değerlendirmesini yapıp ona göre shared object'i oluşturmak.

Bağlantılar :
Flash Runtime Errors
Flash Compiler Errors

4 Aralık 2009 Cuma

openlaszlo (view) november edition

openlaszlo platformu gelişticilerinin, o ay içerisinde ne gibi özellikleri platforma kazandırdığından ve neler yaptıklarından bahsettiği aylık bir pdf sayısı yayınlıyorlar. Takip etmekte fayda var.
İşte karşınızda
Kasım sayısı : http://openlaszlo.org/misc/OpenLaszloView113009.pdf
Ekim sayısı : http://openlaszlo.org/misc/OpenLaszloView103109.pdf

2 Aralık 2009 Çarşamba

derleme anında laszlo compilerın hafızasına harici sınıfları eklemesi

Openlaszlo derleme zamanında tüm lzx dosyalarındaki şeklindeki tanımlamaları araştırır ve bunları hafızaya alır. Daha sonra "blabla.lzx"'in sınıfını baska bir lzx'den etiketini kullanmaksızın kullanabiliriz. Yani nasıl window etiketini kullanıyorsak blabla sınıfınıda aynı sekilde kullanabiliriz.
Yapmamız gereken:
library.lzx gibi bir dosya oluşturup ve bu dosyanın içerisine tüm include'ları eklemeliyiz.