28 Şubat 2010 Pazar

Red5 Uygulamaları İçin Birkaç İpucu

1-) Shared Object Servisini kullanma
Temel Application sınıfı(ApplicationAdapter sınıfından türetilmiş) dışında, herhangi bir sınıf gerçekleştiriminde SharedObject işlemi yapabilmek için Shared Object servisinin kullanımı şu şekildedir :

Application sınıfında direk olarak çağırılabilien getSharedObject metodu başka bir sınıfta


ISharedObjectService service = (ISharedObjectService) ScopeUtils
.getScopeService(scope,
ISharedObjectService.class,
false);
service.getSharedObject(...);

şeklinde kullanılabilir

2-) red5-web.xml içerisinde tanımlı bir bean'i herhangi bir sınıf içerisinde kullanma

singleton="true" />


şeklindeki bir bean, başka bir sınıf tanımı içerisinde şu şekilde kullanılabilir :

IScope scope = Red5.getConnectionLocal().getScope();
SampleClass sc= (SampleClass)scope.getContext().getBean("myBean");

3-) Shared Object sendMessage kullanımı
Mevcut bir shared object için, Sunucu Tarafından(Red5) istemci tarafındaki bir methoda(openlaszlo, flex vs..) parametre şu şekilde gönderilebilir :

Red5
---------

ISharedObject sharedObject= this.getSharedObject(scope, "mySharedObject");
List list= new Arraylist();
sharedObject.sendMessage("clientMethod",list);


Openlaszlo
---------------


Debug.write("param %w Red5'ten geliyor",param);