18 Mart 2010 Perşembe

Hibernate'te APPARENT DEADLOCK

Hibernate kullanıcıları böyle bir hata ile karşılaşıyor ise :

08:15:22,164 WARN ThreadPoolAsynchronousRunner:608 - com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner$DeadlockDetector@4d480ea -- APPARENT DEADLOCK!!! Creating emergency threads for unassigned pending tasks!
08:15:22,172 WARN ThreadPoolAsynchronousRunner:624 - com.mchange.v2.async.ThreadPoolAsynchronousRunner$DeadlockDetector@4d480ea -- APPARENT DEADLOCK!!! Complete Status:
Managed Threads: 3
Active Threads: 3


Yapmamız gereken :

Bir önceki blog girdisindeki gibi hibernate.cfg.xml'e ilgili satırlar eklemelidir.

Hiç yorum yok: